Sửa chữa giàn phơi tại KĐT Vinhomes Ocean Park: thay dây cáp nhà chị Tâm, Tòa S2.07 – 02

Sửa chữa giàn phơi tại KĐT Vinhomes Ocean Park: thay dây cáp nhà chị Tâm, Tòa S2.07 - 02

Sửa chữa giàn phơi tại KĐT Vinhomes Ocean Park: thay dây cáp nhà chị Tâm, Tòa S2.07 – 02

Sửa chữa giàn phơi tại KĐT Vinhomes Ocean Park: thay dây cáp nhà chị Tâm, Tòa S2.07 – 02

Rate this post
Both comments and trackbacks are currently closed.