Giàn phơi Hoà Phát Siêu Sale 50% – Duy nhất T6/2021

-50%
590.000 
-50%
690.000 
-50%
790.000 
-50%
1.190.000 
-50%

Giàn phơi gắn trần

Giàn phơi Hòa Phát H009 (NEW 2021)

1.190.000 
-50%

Giàn phơi gắn trần

Giàn phơi Hoà Phát KS990 (NEW 2021)

1.190.000 
-50%

Giàn phơi gắn trần

Giàn phơi Hoà Phát HP300 (NEW 2021)

1.390.000 
Vinadry tren youtube

Giàn phơi thông minh Hoà Phát Star

-50%
790.000 
-50%
1.190.000 
-50%
590.000 
-50%
690.000 
-50%
790.000 
-50%
1.190.000 
-50%

Giàn phơi gắn trần

Giàn phơi Hòa Phát H009 (NEW 2021)

1.190.000 
-50%

Giàn phơi gắn trần

Giàn phơi Hoà Phát KS990 (NEW 2021)

1.190.000 
-50%
1.950.000 
-50%

Giàn phơi gắn trần

Giàn phơi Hoà Phát HP300 (NEW 2021)

1.390.000 
-50%

Giàn phơi gắn trần

Giàn phơi Hoà Phát H002 (New 2021)

1.190.000 
-25%
1.190.000 
vinadry thương hiệu giàn phơi số 1 việt nam

Giàn phơi thông minh Vinadry