Lắp giàn phơi Từ Liêm nhà chị Bình ở P916 chung cư CT3A Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình

Lắp giàn phơi Từ Liêm nhà chị Bình ở P916 chung cư CT3A Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình

Lắp giàn phơi Từ Liêm nhà chị Bình ở P916 chung cư CT3A Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình

Lắp giàn phơi Từ Liêm nhà chị Bình ở P916 chung cư CT3A Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình

Trả lời