Sửa giàn phơi Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội: thay dây cáp nhà chị Mai, chung cư Nam Đô

Sửa giàn phơi Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội: thay dây cáp nhà chị Mai, chung cư Nam Đô

Sửa giàn phơi Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội: thay dây cáp nhà chị Mai, chung cư Nam Đô

Sửa giàn phơi Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội: thay dây cáp nhà chị Mai, chung cư Nam Đô

Both comments and trackbacks are currently closed.